Welcome to your Vietnamese Skills Quiz

You have 15 minutes to complete this quiz. A timer will be visible in the corner of your browser.

Full Name Zip Code Email Phone
1. Ông ấy _____ bệnh nhân của tôi
2. 2. _____ là bác sĩ gia đình của ông/bà/cô.
3. 3. Chỉ vào ______ bị đau.
4. 4. Mô tả sự đau đớn _____ như thế nào.
5. Khi bệnh nhân này đến văn phòng y khoa, ông ấy ______họ khám ngay cho ông ấy.
6. 6. Y tá này hỏi "Quý vị có ________không?”
7. 7. Không, tôi chỉ nghe đau và tôi ______rất nhiều.
8. 8. Vui lòng ________ xuống, và tôi sẽ báo cho quý vị biết khi nào có thể gặp được bác sĩ.
9. 9. Khi bác sĩ đến, bác sĩ kiểm tra vết thương của ông ấy và nói với ông ấy rằng bác sĩ sẽ ______ khâu lại.
10. 10. Bệnh nhân này hỏi bác sĩ "khâu là ________?”
11. 11. Khâu, là may lại, và chúng tôi làm điều này _____ gây tê tại chỗ, do đó quý vị không cảm thấy đau.
12. 12. Sau đó, quý vị phải _______ để rửa vết thương cách mỗi ngày một lần.
13. 13. Và khi vết thương của quý vị _____ lành, chúng tôi sẽ tháo chỉ khâu ra.
14.

Đọc đoạn sau đây và chọn câu trả lời đúng.
Bác sĩ và bệnh nhân.
Bác sĩ: Tôi cần nói chuyện với ông/bà/cô về kết quả xét nghiệm của ông/bà/cô.
Bệnh nhân: Việc này có thể chờ đến buổi hẹn sau của tôi không?
Bác sĩ: Không, bệnh của ông sẽ trở nên ____________ nếu chúng ta không làm việc này ngay.

15. 15. Bệnh nhân: Được rồi, vậy tôi _________ yêu cầu sắp xếp buổi hẹn kế của tôi càng sớm càng tốt.
16. 16. Bác sĩ: Kết quả thí nghiệm của ông cho thấy đường trong xét nghiệm máu vừa rồi của ông là 200 mg/dl. Tình trạng này xảy ra khi ông không theo_______ chế độ ăn uống và chương trình tập thể dục của ông.
17. 17. Bệnh nhân: Tôi có thể làm gì để giảm mức đường huyết của tôi?
18.

Juan đến gặp bác sĩ tuần trước, bởi vì ông bị đau và giảm cân. Ông ấy bị đau thật nhiều một cách bất bình thường bên há